Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu istedadlı uşaqlarla iş şöbəsi ölkəmizdə istedadlı uşaqların aşkarlanması onların qabiyyətlərinin inkişafı istiqamətində fəaliyyət həyata keçirir, məqsəd 6ci və 7ci siniflərdə istedadlı uşaqları aşkar edib onları beynəlxalq olimpiadalara intensiv və səmərəli hazırlıqlarını təmin etməkdir. Hazırlıqlar 5 fənn Riyaziyyat, Fizika, Kimya, Biologiya və İnformatika üzrə yuxarı və aşağı yaş qrupları olmaqla 10 fərqli qrupla həyata keçirilir.